begg baner

Nowa Dęba, 15.08.2020 r.

 

Dotacja na kapitał obrotowy

Informujemy, że zgodnie z wnioskiem POPW.01.05.00-18-0131/20 i umową nr POPW.01.05.00.-18.0131/20-00 spółka Begg sp. z o.o. z siedzibą ul. Jasna 7, 39-460 Nowa Dęba otrzymała pomoc finansową w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19.

 

Okres realizacji projektu 01/07/2020 – 30/09/2020.

 

Wartość udzielonej pomocy: 263 931,24 zł .

Prezes Zarządu – Anna Grzęda

 

logotypy FE 2014 2020