Usługi doradcze i szkoleniowe dla firm

Spółka oferuje usługi doradcze i szkoleniowe dla firm, m. in. w zakresie wdrażania procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, sporządzania dokumentacji podatkowej czy szkoleń dla osób nadzorujących lub prowadzących gry hazardowe.